Таны Сагс

Амжилттай сагсанд хийлээ

Холбоо барих: 75054488

Имэйл хаяг: info@owlmng.mn

Биечилсэн хамгаалалтын үйлчилгээ
Бид таны хамгийн оновчтой аюулгүй байдлын менежмент

Манай компани нь мэргэшсэн хамгаалалтын албан хаагчидтайгаар Улсын онцгой объект, аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний байгууллагуудад байнгын гэрээт хамгаалалтын үйлчилгээ, мөн олон улсын болон дотоодын олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд биечилсэн хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. 

Биечилсэн харуул хамгаалалтын үйлчилгээний онцлог нь таны ажиллаж, амьдарч байгаа орчинд амь нас, эрүүл мэнд, эрх чөлөө, гэр бүлийн тань амгалан тайван байдал, хувийн болон бизнесийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас мэргэжлийн өндөр түвшинд найдвартай хамгаалахад оршино. Мөн хамгаалалтын үйлчилгээний арвин туршлагатай, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг нь манай компанийн онцлог юм.

                                                                                                          

Үйлчилгээний нөхцөл
Байнгын гэрээт хамгаалалт
Бид танд чадварлаг хүний нөөц, нягт хамтын ажиллагааг санал болгож байна.
Үйл ажиллагааны үеийн хамгаалалт
Бүх төрлийн олон нийтийн үйл ажиллагааны хамгаалалтын үйл ажиллагааг цогц байдлаар шийдвэрлэнэ.
Угтагч ажилтан
Албан байгууллагын оффис, үйлдвэрийн бүсийн шалган нэвтрүүлэх байранд угтах үйлчилгээг гүйцэтгэнэ.
Харилцагч байгууллага