Таны Сагс

Амжилттай сагсанд хийлээ

Холбоо барих: 75054488

Имэйл хаяг: info@owlmng.mn

Дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээ
Бид таны хамгийн оновчтой эрсдэлийн менежмент

Дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээний салбартаа тэргүүлэгч

Манай компани нь 2003 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд

+500 объектын аюулгүй байдлыг хариуцан ажилладаг. Бид таны объектын

аюулгүй байдлыг мэргэшсэн хамт олон, нягт хамтын ажиллагаанд

тулгуурлан бүрэн даатгагдсан үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг давуу талтай. 

 

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Бид 2003 оноос хойш дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд нийт 

5000 объектын мэдээллийг нэг дор хүлээн авч шийдвэрлэх чадамжтай

“Нэгдсэн хяналтын систем” - д холбогдон ажилладаг бөгөөд үйл ажиллагааг схем зургаас харах боломжтой.

Бид GSM (2G,3G,4G) мөн Радио, Интернет, Телефон шугамаар ашигладаг ба 4 төрлийн шугам нь ашиглах нь мэдээллийн илүү баталгаатай, аюулгүй дамжуулдаг. 

Та өөрийн объектын мэдээллийг цаг алдалгүй авснаар галын, хулгайн гэх мэт олон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Мөн нэгдсэн хяналтын систем, шуурхай бүлгийн үйлчилгээг сонгосноор объектын аюулгүй байдлыг 24/7 цагийн турш хангаж,  хамгийн оновчтой эрсдэлийн менежмент хийх боломжтой.

Үйлчилгээний нөхцөл
Нэмэлт
Та өөрийн хэрэгцээнд тулгуурлан үйлчлгээний төрлийг нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд SMS болон Monitoring сонгох боломжтой.
Төлбөр
Та үйлчилгээний нэг жилийн гэрээ хийсэн тохиолдолд тоног төхөөрөмж болон суурилуулалтын үнийг 6 сарын хугацаанд хуваан төлөх боломжтой.
Урамшуулал
Та өөрийн объектыг нэмэх болон шинээр харилцагч холбуулсан тохиолдолд Сарын төлбөрөөс 10-25 хувийн урамшуулал эдлэх боломжтой.
Нэмэлт үйлчилгээний сонголт
Та өөрийн хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээний төрөл болон нэмэлт хөгжүүлэлтийн хэсгийг сонгох боломжтой.
Тайлбар Bronze Service Silver Service Gold Service
Үндсэн хамгаалалт Дохиоллын үндсэн төлбөр plus plus plus
Нэгдсэн хяналт 24/7 цагын нэгдсэн хяналтын систем. plus plus plus
SMS үйлчилгээ Обектын нээлт хаалтын мэдээг гар утсанд илгээх. plus plus plus
Email Report Таны дохиоллын мэдээлэлд анализ хийх ба үйл ажиллагааны мэдээлэл боловсруулж сар бүр мэдээлнэ. plus plus plus
Нэмэлт Эрсдэлийн шинжилгээнд тургуулсан үндсэн plus plus
10,000 ₮ 25,000 ₮ 35,000 ₮
Харилцагч байгууллага